دانلود کتاب ادیان در رسانه ها – رسانه ها در ادیان

[ad_1]

ویراستاران با انگیزه از انجمن آلمان برای مطالعات دینی (DVRW) رسانه ، ماده ، روش ها (2017) ، • محققان جوان از ماربورگ را در این جلد گرد هم آوردند. عنوان در اینجا به موضوعات فعلی مطالعات دینی اشاره دارد که به عنوان بخشی از تمرکز تحقیقات مربوط به آنها توسط همکاران تحت مطالعات فرهنگی و دیدگاه های زیبایی شناسی دینی ، مورد توجه قرار گرفته است. مفاهیم رسانه ای ارائه شده از “ادیان در رسانه ها” تا “رسانه ها در ادیان” با استراتژی هایی از غرب آفریقا تا ماربورگ و هند است.

[ad_2]

منبع