دانلود کتاب ادعای مطرح شده

[ad_1]

دالاس مان ، یک فضانورد یتیم ، ارزش اعتماد به نفس و محافظت را در سنین پایین آموخت. وی در بزرگسالی مصمم است که به محض فرار از قرارداد مزاحم یتیم خانه ، زندگی خود را طبق قوانین خودش ادامه دهد. فقط یک وظیفه دیگر بین او و آزادی وجود داشت. آنچه او برای آن آماده نبود ناپدید شدن ، سالهای نوری از خانه اش و ادعای خود بود.

[ad_2]

منبع