دانلود کتاب اختلالات عصبی عضلانی: یک بررسی جامع با مطالعات موردی

[ad_1]

این کتاب مروری کوتاه بر تشخیص و درمان طیف گسترده ای از اختلالات عصبی عضلانی در موارد جدولی و تصویری دارد. درمان اختلالات عصبی و عضلانی نیاز به یک رویکرد بالینی قوی ، گام به گام مبتنی بر تشخیص افتراقی و تحقیقات آزمایشگاهی دارد. تاکنون ، حتی یک کتاب فشرده وجود ندارد که تمام اطلاعات مربوط به مدیریت این اختلالات را ارائه دهد. این کتاب این خلا را پر می کند ، آخرین تحولات در این زمینه را ارائه می دهد و مشکلات عملی را با راه حل های آنها برطرف می کند. هر فصل شامل ویژگی های اختلال ، نقاط تمایز بالینی ، تحقیقات مرتبط و تفسیر آنها ، آزمایش ژنتیکی موجود ، بهترین روش های مدیریتی و مشاوره است. در حالی که موارد توصیفی اطلاعات ارزشمندی را ارائه می دهند ، جداول و تصاویر جامع به معنای سریع یافتن اطلاعات هستند.

[ad_2]

منبع