دانلود کتاب اختلالات حرکتی دستگاه گوارش: راهنمای بالینی یک نکته مراقبت

[ad_1]

این راهنما در پاسخ به سوالات متداول بیمار از ارائه دهندگان مراقبت از بیماران مبتلا به اختلالات حرکتی دستگاه گوارش متمرکز است. علاوه بر این ، متن پزشکان را از طریق روشهای پیچیده تشخیصی و درمانی / مدیریتی برای اختلالات حرکتی ، از جمله آزمایش های معمول و خاص ، شروع دارو ، عوارض جانبی داروها و عوارض بیماری ، راهنمایی می کند. اختلالات حرکتی دستگاه گوارش که توسط متخصصان این زمینه نوشته شده است: راهنمای بالینی یک نقطه مراقبت مرجع ارزشمندی برای پزشکان مشغول است که در نوک انگشتان خود به بهترین پاسخ های مبتنی بر شواهد نیاز دارند.

[ad_2]

منبع