دانلود کتاب اجتناب از جنگ ، ایجاد صلح:

[ad_1]

این کتاب خلاصه و گسترش یافته در مورد تحقیقات طولانی مدت ند لباو در طول دهه ها مدیریت و حل اختلاف این مقاله انتقاد از بازدارندگی متعارف و هسته ای ، تجزیه و تحلیل اطمینان ، و شرایطی را که در آن ممکن است درگیری های بین المللی مستعد حل و یا تنش قابل توجه باشد ، به روز می کند. این متن با بررسی تعاملات بین بازدارندگی ، اطمینان و دیپلماسی و چگونگی مرحله بندی و ترکیب آنها به م mostثرترین روش ، یک رویکرد جامع در مدیریت و حل تعارض را ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع