دانلود کتاب اجتماع گرایی و تقسیم قدرت در اروپا: نظریه انسجام سیاسی آرند لیژفارت

[ad_1]

این کتاب ارتباط تئوری و عملی و چالش های مدل اتحادیه دموکراسی را بررسی می کند. از زمان انتشار سیاست های اسکان (1968) و دموکراسی در جوامع کثرت (1977) ، تئوری ها و کاربردهای عملی پروفسور لیژارت نقش اساسی در ایجاد توافق نامه های صلح پایدار داشته است. در این جلد گردآوری شده ، دانشگاهیان و پروفسور لیژارت به بررسی انتقادی تاریخ مشارکت گرایی و کاربرد آن در مناطقی مانند ایرلند شمالی ، بوسنی و هرزگوین و کلمبیا پرداخته اند. این کتاب خوانشی مهم برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در علوم سیاسی ، سیاست های تطبیقی ​​، عدالت انتقالی و مطالعات صلح خواهد بود. همچنین برای انواع پزشکان ، از دیپلمات ها گرفته تا سازمان های غیردولتی که به کاربرد عملی مدل های مسکن سیاسی آزمایش شده علاقه مند هستند ، مفید خواهد بود.

[ad_2]

منبع