دانلود کتاب اتحادیه اروپا و منطقه گرایی جدید اروپا: گسترش ، همسایگی و چالش جهانی سازی

[ad_1]

این کتاب روش جدیدی را برای بررسی ارتباط منطقه ای و جهانی اتحادیه اروپا ارائه می دهد. این سه فرآیند مهم سیستمی را تعریف می کند که اتحادیه اروپا را به عنوان یک پروژه منطقه ای تعریف می کند و آن را به یک چشم انداز پویا تبدیل می کند: توسعه ، همسایگی و سیاست های بزرگ منطقه ای. این کتاب استدلال می کند که این فرایندها به طور کلی اصول اساسی منطقه گرایی اروپا را نشان می دهد ، انتقال پویایی از روند درون گرایی قلمروزدایی به یک سیستم باز و گزینشی از تعامل جهانی.

[ad_2]

منبع