دانلود کتاب اتاقی از شخص

[ad_1]

یک اتاق از خود مقاله ای است که اولین بار توسط ویرجینیا وولف در سال 1929 منتشر شد. این عنوان از تئوری نویسنده ناشی می شود که اگر او می خواهد داستان نویسی کند ، زن باید پول و اتاقی برای خودش داشته باشد. این یک متن مهم فمینیستی تلقی می شود و در مورد چگونگی جلوگیری از نوشتن زنان به دلیل محدودیت های اعمال شده توسط نظام مردسالار مسلط ، بحث می کند. این مقاله بر اساس چندین سخنرانی است که وولف در دو کالج زنان در دانشگاه کمبریج تدریس کرده است.

[ad_2]

منبع