دانلود کتاب اتاقی از شخص

[ad_1]

زیبایی “اتاقی از یک شخص” این است که به عنوان نمونه ای از آرامش خاطر کار می کند ، همانطور که وولف اصرار دارد ، مشخصه بارز همه هنرمندان بزرگ است. مقاله شفاف و ظریف او نه تنها به شرایط مادی لازم نوشتن ، بلکه به خود تعالی سازنده نیز اختصاص دارد. ویرجینیا وولف در مقاله خود درباره حق کار یک زن صحبت می کند. نویسنده به داستانی دیرینه می پردازد که در آن زن فقط سایه یک مرد ساکت است.

[ad_2]

منبع