دانلود کتاب ابر قدرت های جنسی خود را آزاد کنید: راهنمای تسلط جنسی به یک ستاره پورنو

[ad_1]

هنگامی که Super Power های جنسی خود را آزاد می کنید ، عاشق بهتری شوید و به او اجازه دهید بیشتر التماس کند. یک آزمایش حماسی طی 20 سال اتفاق افتاد. آزمایشگاهی که در آن برگزار می شود دره سن فرناندو است. موضوع این آزمایش: اریک ایوهارد. از بین بردن ابرقدرت های جنسی خود نتیجه 20 سال تمرین ، دانش در دنیای واقعی است که از سو abuse استفاده جنسی من با بیش از 5000 زن جمع آوری شده است. این راهنمای توصیفی از تکنیک های دنیای واقعی استفاده می کند که واقعاً کارساز بوده و نتایج واقعی را به همراه دارد. از غلبه بر اضطراب عملکرد گرفته تا ماندن بیشتر در رختخواب و ارگاسم پس از ارگاسم به زنان. این تکنیک ها ، استراتژی ها و حملات بیولوژیکی روانشناختی به طور گسترده توسط شما آزمایش شده است ، بنابراین من تضمین می کنم که آنها م workثر هستند. این راهنمای جامع مهمترین اسرار آموخته شده از یکی از برترین ستارگان مرد مرد جهان را ارائه می دهد که مخصوصاً برای کمک به شما طراحی شده است! عاشق بهتری شوید و وقتی Super Power های جنسی خود را آزاد می کنید ، او را برای بیشتر گدایی کنید.

[ad_2]

منبع