دانلود کتاب آیین مدنی در رنسانس ونیز

[ad_1]

شهرت ونیز به ثبات سیاسی و یک دولت جمهوری متعادل و متعادل ، جایگاه مهمی در نظریه سیاسی اروپا دارد. ادوارد مویر با توجه ویژه به قرن شانزدهم هنگامی که آیین مدنی در ونیز به اوج خود رسید ، ریشه و گسترش این شهرت را دنبال می کند. این نشان می دهد که تشریفات جامعه و سیاست دلیل مهمی برای ثبات ونیز بوده است. او تا حدی تحت تأثیر انسان شناسی فرهنگی ، روش جدیدی را برای مطالعه تاریخی مراسم مدنی ایجاد می کند و آن را در ونیز اعمال می کند.

[ad_2]

منبع