دانلود کتاب آگوست ماریت (1821-1881): از کرانه های لیان تا سواحل نیل

[ad_1]

آگوست ماریت ، منشا بولونی ، از ماسه های کویر Serapeum of Memphis ، Sphinx of Giza ، معابد معروف (Abydos ، Edfou ، Karnak) و قطعات مهم باستان شناسی که هنوز هم شکوه لوور و قاهره را حفظ می کنند ، استخراج کرده است. زندگی او مانند یک ماجراجویی است. وی پدر باستان شناسی در مصر و مدیر یک سرویس آثار باستانی ایجاد شده توسط وی ، همچنین قهرمان حفظ میراث خود و بنیانگذار اولین موزه در قاهره بود. این کشور همچنین در تأثیر مصر در جریان نمایشگاه های جهانی و افتتاح کانال سوئز شرکت می کند.

[ad_2]

منبع