دانلود کتاب آواز اجتماعی در میان ماپوچ

[ad_1]

میشا تیتیف در این جلد نازک متن و ترجمه مجموعه ای از آهنگهای ماپوچ را که در سفر به شیلی در سال 1948 ضبط کرده ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع