دانلود کتاب آن سوی دیوار ، داستانی دوباره در آلمان

[ad_1]

در سال 1983 ، ماری لور با تعیین یک حاکم سابق نازی اقدامات پنهانی را انتخاب می کند. اما در فرانكفورت ، خارجی ها پرونده او را به محض انتقال پرونده به یك رفیق آلمانی لودویگ ، می دزدند. سی سال بعد مردی در خانه اش را می زند. این زن کیست که در نامه های یک نوجوان در مورد عشق دورشان در آلمان شرقی صحبت می کند؟ انقلابی که به دنبال نازی دوباره در آلمان است؟ یک مستمری بگیر مسالمت آمیز در جنوب فرانسه؟ بعداً زنجیره ای از دوستان پیرامون این رابطه شکل می گیرد. این کتاب ، یک داستان آموزش سیاسی ، ما را در جستجوی لودویگ و یک حقیقت شگفت آور دنبال می کند.

[ad_2]

منبع