دانلود کتاب آندوسکوپی درمانی در کانال دستگاه گوارش:

[ad_1]

این کتاب که توسط متخصصان گوارش و جراحی گوارش نوشته شده است ، شرح جامع و مفصلی از کلیه اقدامات آندوسکوپی مداخله ای ایجاد شده و تازه توسعه یافته را ارائه می دهد. برای هر روش ، موارد زیر را برطرف می کند: پرسنل ، نیازهای ابزاری و فنی ؛ و عواقب ، عوارض احتمالی و مدیریت آنها. این کتاب با تصاویر و تصاویر غنی در مورد روش ها ، و همچنین نکات و نکات مفید ، منبع ارزشمندی را برای متخصصین داخلی و جوان باتجربه و همچنین جراحان و متخصصان آندوسکوپی در زمینه های دیگر فراهم می کند.

[ad_2]

منبع