دانلود کتاب آموزش اخلاق در زمینه های خشونت و ضربه: برخوردهای دانش آموزان با هولوکاست

[ad_1]

این کتاب نحوه زندگی یک استاد را به عنوان بخشی از برنامه سالانه آموزش هولوکاست ، با جمعی از دانشجویان مقطع کارشناسی ایالات متحده در بناهای یادبود هولوکاست ، موزه ها و یادبودهای آلمان و لهستان توصیف می کند. آموزش اخلاق درمورد خشونت و سایتهای تروما یک گزارش تجربی تجربی در مورد موضوعات مختلفی از گردشگری آسیب روحی گرفته تا اخلاق مخاطب را که از طریق یک سلسله برخوردهای شخصی با بحثهای معاصر در مورد آموزش هولوکاست بیان می شود ، ترکیب می کند. با انجام این کار ، این کتاب با هدف ارزیابی انتقادی از امکانات و محدودیت های آموزش در مکان های مرکزی برای برنامه ریزی و اجرای هولوکاست ارائه شده است.

[ad_2]

منبع