دانلود کتاب آلزاتیک باواریایی

[ad_1]

1923 – مونیک 18 ساله است و مرگ پدر و مادرش دخترش را از الزاس به Hinterwald باواریا برد. در آنجا او را به عنوان خدمتکار مشترک در مایرهوف در ویشتاخ ، در مزرعه عموی محبوب و عمه منزجر کننده خود استخدام می کند. کار سخت است و زندگی جدید مونیک در این کشور با زندگی قبلی او بسیار متفاوت است. مردم بسته هستند و همیشه با مونیک دوست نیستند. اما او عاشق فریتز ، پسر ثروتمند صاحب کارخانه چوب بری شوایگر است. و فریتز مونیک را دوست دارد – اما همه آن را دوست ندارند.

[ad_2]

منبع