دانلود کتاب آشتی آسیب دیده

[ad_1]

“من معتقدم که مسیحیت همراه با آخرین یهودی از آلمان ناپدید خواهد شد.” این بیانیه الیزابت اشمیتز به هلموت گولویتزر در نوامبر 1938 توسط H.-J. بندیکت به عنوان فرصتی برای تجدیدنظر در مورد شکست کلیسای اعتراف در برابر آزار و اذیت یهودیان. آیا این یک تاریخ نامطلوب در تاریخ رستگاری نیست که به صدمات فدیف مرگ مسیح آسیب جدی برساند؟ طبق قانون کلیسای ایالت ، ساختارهای کلیسا پس از سال 1945 مرمت شد. بندیکت ، آیا آشفتگی کلیسای فعلی ، کاهش عضویت و بی اهمیت شدن فزاینده نیز نتیجه این عدم موفقیت است ، آیا این فقط نتیجه سکولاریزاسیون نیست؟

[ad_2]

منبع