دانلود کتاب آسیب شناسی مولکولی حساس لنفوم هوچکین:

[ad_1]

این متن مروری جامع و به روز در مورد لنفوم هوچکین دارد. این به طور کامل تمام جنبه های سرطان ، از جمله پوست ، آسیب شناسی ، پاتوبیولوژی ، ژنتیک مولکولی ، محیط زیست ، اپیدمیولوژی ، درمان و پیشرفت های جدید درمانی را بررسی می کند. در مورد نقش خاص محیط ریز لنفوم بحث شده و رابطه بین لنفوم هوچکین و لنفوم های غیرهوچکین مربوط نیز مورد بحث قرار گرفته است. نوشته شده توسط متخصصان این زمینه ، آسیب شناسی مولکولی حساس به لنفوم هوچکین منبع ارزشمندی برای متخصصان آنکولوژی ، جراحان و آسیب شناسان است. ، کارآموزان بالینی و محققانی که در تشخیص ، درمان و مطالعات تحقیقاتی این نئوپلاسم لنفاوی نقش دارند.

[ad_2]

منبع