دانلود کتاب آزمون امتحان: شعر

[ad_1]

در مدت کوتاهی ، کارن موبلی خانواده خود را به مرگ از دست داد ، توسط یک اتومبیل تصادف کرد ، پای او شکست و دچار یک سری بلایا شد. این مجموعه شعر ، Trial By Ordeal ، به بررسی نقش دختر ، خواهر و عاشقی می پردازد که اعتقاد آنها به چالش کشیده می شود. شعرهای موبلی به عنوان یک هنرمند تجسمی ، از نظر هنری و تجربه مشاهده شده غنی هستند. از دست دادن مزمن وقتی شعرها به دنبال تحسین و حیرت در طبیعت هستند و از دست دادن خانواده ، معلولیت و آسیب های شخصی بهبود می یابد.

[ad_2]

منبع