دانلود کتاب آرور

[ad_1]

آرور زیبا و درخشان با بی دغدغه و آرامش زن جوانی که تازه از کودکی بیرون آمده ، زیر چشم لطیف و محافظ پدرش ، به زندگی و آینده اش نزدیک می شود. اینجا ، در خانه اش ، در دهکده اش ، دوستانش را افسون می کند و تحسین مردان را به خود جلب می کند. و او … او همیشه دور از آنها ، دور از آنها ، در سایه ها او را تماشا می کرد. او دارد او را تماشا می کند. و خواسته های او اکنون او را از بین می برد. این چیزی است که مدتها پیش از دست داد. این نشان دهنده چیزی است که دیگر نیست. آیا باید ریسک کند که نزد او برود؟ اما هنوز چیزی برای از دست دادن دارد؟

[ad_2]

منبع