دانلود کتاب آرام باشید و لباس خواب خود را بپوشید: 52 عبادت آرامش بخش برای زنان

[ad_1]

در پایان یک روز طولانی ، شرایط زندگی می تواند احساس سرماخوردگی در ما ایجاد کند. ما در موقعیت هایی قرار می گیریم که ناامیدکننده ، دلسرد کننده و حتی کمی دیوانه کننده هستند. همانطور که با خدا وقت می گذرانیم ، اطمینان خاموش خالق فوق العاده خود را که خیر و برکت خود را در ضعیف ترین لحظات ما نشان می دهد ، تجربه می کنیم. بگذارید همانطور که چند دقیقه آخر روز خود را در آرامش با خدا می گذرانید ، فکرهای مسابقه ای شما درباره این عبادت ها ، کتاب مقدس و دعاهای آرام را ثابت نگه دارید. اجازه دهید حضور او آرامش را در ذهن و قلب شما ایجاد کند تا بتوانید از یک خواب آرام لذت ببرید و با امید به روز جدید بیدار شوید. “ساکت باشید و بدانید که من خدا هستم! هر ملتی به من احترام می گذارد. در سراسر دنیا به من احترام می گذارد.” مزامیر 46:10 NLT

[ad_2]

منبع