دانلود کتاب آرام باشید و حمام کنید: 52 عبادت آرامش بخش برای زنان

[ad_1]

در پایان یک روز طولانی ، شرایط زندگی می تواند احساس سرماخوردگی در ما ایجاد کند. ما در موقعیت هایی قرار می گیریم که ناامیدکننده ، دلسرد کننده و حتی کمی دیوانه کننده هستند. همانطور که با خدا وقت می گذرانیم ، اطمینان خاموش خالق فوق العاده خود را که خیر و برکت خود را در ضعیف ترین لحظات ما نشان می دهد ، تجربه می کنیم. اجازه دهید این عبادت ها ، کتاب مقدس و دعاهای تسکین دهنده ، تنش شما را آرام کنند. چند دقیقه از روز خود را در آرامش با خدا و خیساندن در حضور او سپری کنید. همانطور که شروع به آرامش می کنید ، بگذارید ذهن و قلب شما همچنان به قول خدا برای صلح باشد. “آرام باش و بدان که من خدا هستم! من برای هر ملت افتخار خواهم داشت. من در سراسر جهان افتخار خواهم داشت. “مزمور 46:10 NLT

[ad_2]

منبع