دانلود کتاب آرام باشید ، فقط عدم قطعیت: راهنمای تغییر جاده

[ad_1]

آیا شما به طور غریزی بیش از مرکز خود به محدودیت دانش خود نزدیک شده اید؟ آیا به پروژه ها و مشکلاتی با عنصر ناشناخته علاقه مند هستید؟ آیا با شرایط گرم مشکلی ندارید؟ به طور کلی ، آیا شما ریسک می کنید و تصمیم می گیرید؟ پاسخ های شما برخی از عناصر اصلی موفقیت شخصی و شرکتی در اقتصادهای نوظهور را نشان می دهد. RELAX ، فقط عدم اطمینان به شما کمک می کند تا به صورت شهودی تصمیم بگیرید و قاطعانه عمل کنید.

[ad_2]

منبع