دانلود کتاب آتروپوس: سقوط گل داودی

[ad_1]

رشته های قتل ها در بولونیا و منطقه آن مشترک هستند؟ آیا این یک قاتل زنجیره ای است یا چیز دیگری؟ وظیفه کمیساریای پلیس استفانو زاماگنی و افرادش این است که این موضوع را بفهمند. یک زن مرده پیدا می شود و گمان می رود قتل است. تحقیقات آغاز می شود ، اما به نظر می رسد پلیس گیر کرده است. به زودی افراد دیگر نیز از همین سرنوشت برخوردارند و جزئیات مشترک کشف می شود. محققان بلافاصله یک قاتل زنجیره ای را در نظر می گیرند تا زمانی که مرتکب مشکوک به ضرب گلوله کشف شود. بازرس زاماگنی و افسر پلیس فینوچی در تاریکی می روند تا زمانی که اعترافی دریافت کنند که پرونده را روشن می کند. هیجانی پر از پیچ و خم که خواننده را تا پایان غیرمنتظره کنجکاو نگه می دارد.

[ad_2]

منبع