دانلود کتاب آتاناسیوس اسکندریه ای: درآمدی بر تألیفات و الهیات وی

[ad_1]

یک متکلم و شخصیت مشهور تاریخی ، آتاناسیوس اسکندریه ای ، اگرچه توسط بسیاری نقل شده است ، اما برای تعداد کمی شناخته شده است. جمله معروف وی ، “خدا (teopoiēthōmen) انسان ساخته شد” در متن الهیات و معنویت وی توضیح داده شده است. مقدمه ، خواننده را با زمینه تاریخی نوشته های آتاناسیوس و الهیات وی آشنا می کند. خواننده به زبان آتاناسی و اندیشه ای که درک مسیحیان از تثلیث را شکل داده علاقه مند خواهد شد. خواننده همچنین سفری را در درک آتاناسیوس از انسانی که در سیمای خدا آفریده شده و زندگی تازه می کند ، آغاز می کند. مقدمه هدف این است که خواننده را به یک متکلم مسیحی برساند که به دلیل اعتقادات کلامی لجام گراش خود را دارد که در برابر امپراطورها و اسقف ها بایستد و تبعیدها و تهدیدهای دیگر را تحمل کند.

[ad_2]

منبع