خرید و دانلود کتاب Working Creatively with Stories and Learning Experiences : Engaging with Queerly Identifying Tertiary Students

[ad_1]

داستان ها ابزاری ارزشمند است که تغییرات فردی و فرهنگی را برای پزشکان در تحقیق ، آموزش ، خدمات انسانی و هنر امکان پذیر می کند. این روش انواع مختلفی را توصیف و به کار می گیرد که می تواند توسط نویسندگان ، معلمان ، محققان ، هنرمندان ، جوانان و جامعه کارگران و سایر متخصصان برای تجزیه و تحلیل داستان ها به روشهایی که یادگیری و رفاه را بهبود می بخشد و عملکرد حرفه ای را بهبود می بخشد ، استفاده کند. نویسندگان این تکنیک ها را از طریق روایت های Queerly Identifying Tertiary Student ، با ارائه یک مجموعه کوتاه و کاربر پسند از تکنیک های نحوه تعامل خلاقانه با داستان ها ، کاوش و نشان می دهند. این جلد کاربردی و نوآور مورد توجه خوانندگان ، محققان و پزشکان قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

ایبوک رالی