خرید و دانلود کتاب Scarce Women and Surplus Men in China and India : Macro Demographics versus Local Dynamics

[ad_1]

این جلد ، چگونگی سازگاری و سازگاری خانواده ها ، جوامع و برخی گروه ها (مردان مجرد ، زنان کم سن و سال جوان ، والدین) را با تغییرات دموگرافیک اخیر در چین و هند تطبیق داده است. درباره چگونگی تعامل تغییرات جمعیتی با توسعه اقتصادی و سایر فرایندهای تغییر از جمله جهانی سازی ، جنسیت ، طبقه ، طبقه ، خانواده ها ، مهاجرت و تغییرات مربوط به کار بحث می کند. این فصل ها تجزیه و تحلیل های سطح خرد متناسب با فرایندهای بزرگتر تغییر و بینش های بیشتر موجود در مورد عواقب عدم تعادل جمعیتی بین زن و مرد در چین و / یا هند ، به ویژه از نظر جنسیت را ارائه می دهد. بنابراین ، این کتاب مورد توجه دانشگاهیان و دانشجویان در مطالعات جمعیت ، جامعه شناسی ، توسعه بین المللی ، مطالعات جنسیتی و مطالعات آسیایی خواهد بود.

[ad_2]

ایبوک رالی