خرید و دانلود کتاب Imaging the Rupture Processes of Earthquakes Using the Relative Back-Projection Method : Theory and Applications

[ad_1]

این پایان نامه روش پیش بینی نسبی را برای کاهش قابل توجه مصنوعات “شناور” با تعریف جبهه های شکست در پنجره زمان یک ایستگاه مرجع اتخاذ می کند. این امر منجر به تصویری سریعتر و دقیق تر از روند شکستن زمین لرزه ها می شود. کاهش خسارات ناشی از زلزله یکی از اهداف اصلی لرزه شناسی است و شامل نجات جان بیشتر افراد از طریق توسعه رویکردهای لرزه نگاری برای تجزیه و تحلیل سریع روند شکست زلزله است. روش پیش بینی گذشته نگر توصیف شده در این پایان نامه می تواند این واقعیت را به وجود آورد.

[ad_2]

ایبوک رالی