خرید و دانلود کتاب Gender, Institutions and Political Representation : Reproducing Male Dominance in Europe’s New Democracies

[ad_1]

این کتاب مبارزات بر سر نهادهای نمایندگی سیاسی در اروپای مرکزی و شرقی را با تمرکز بر عواملی که زنان را در دوران پساکمونیسم عقب نگه داشته و شواهد تغییرات فزاینده را در منطقه متمرکز کرده است. اروپا پس از کمونیسم مدتهاست که دو معما برای دانشمندان نماینده زنان در سیاست مطرح کرده است. اولاً ، چرا از زمان سقوط کمونیسم ، زنان در سیاست های هر کشور در منطقه کمتر از زنان حضور دارند؟ دوم ، چرا موارد نسبتاً کمی وجود دارد که طرفداران زنان در فشار بر تغییر موفق عمل کرده باشند؟ این مطالعه تطبیقی ​​در مورد دموکراسی های جدید اروپا استدلال می کند که این معما ها به بهترین وجه به عنوان س ofالاتی از سلطه مردان درک می شوند – یعنی سازوکارهایی که الگوهای بیش از حد نمایندگی مردان را در سیاست تداوم می بخشند یا جایگزین آنها می کنند. این نویسنده شش کشور عضو اتحادیه اروپا – بلغارستان ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، رومانی و اسلواکی – را برای دوره 1990-2016 پوشش می دهد. این کتاب در زمینه های سیاست های تطبیقی ​​، دموکراسی و دموکراتیزه کردن ، مطالعات اروپا ، مطالعات جنسیتی ، مطالعات پسا کمونیستی و مطالعات اروپای مرکزی و شرقی در دسترس دانشجویان و دانشگاهیان قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

ایبوک رالی