خرید و دانلود کتاب Adaptability Through Dynamic Capabilities : How Management Can Recognize Opportunities and Threats

[ad_1]

این کتاب در مورد نظریه ها و چارچوب هایی است که به سازگاری و مزیت رقابتی پایدار شرکت ها از جمله قابلیت های پویا می پردازد. این مطالعه مفهومی را توسعه داده و بررسی می کند که قابلیت های پویا را ملموس تر کرده و مدیران و محققان را در مورد چگونگی توسعه و حفظ رقابت پایدار راهنمایی می کند. در اینجا تمرکز بر توانایی شرکت ها در تشخیص فرصت ها و تهدیدات در محیط خود و تأثیر این در موفقیت مالی شرکت است. اطلاعات جمع آوری شده از این مطالعه باعث جلب توجه مدیران از دیدگاه مبتنی بر منابع استاتیک به دیدگاه توانایی های پویا در مورد شرکت ها می شود.

[ad_2]

ایبوک رالی